داستان لوگو من

یکی از باشکوه ترین جلوه های قدرت خداوند روی زمین تبدیل کرم ابریشم به پروانه ای زیبا می باشد.چرخه زندگی پروانه دارای 4مرحله ست که طی آن تخم پروانه به لارو یا کرم تبدیل می شود و با خوردن برگ و ایجاد شفیره یا پیله بدور خود مدتی در آن بدون هیچ غذایی زندگی می کندو در نهایت به شکل پروانه ای زیبا از پیله خارج میشود. این فرایند ، حکمت تمامل تدریجی را به ما می آموزد و در پایان تکامل ، نوید پرواز را به آن می دهد ما نیز در زندگی شخصی و کسب و کارمان برای پیشرفت و یک رقابت سالم با دیگران باید هدفمند و با تلاش باشیم

اگر از دیدگاه یک کرم ابریشم به چرخه زندگی نگاه کنیم می توانیم انتهای آن را به راحتی ببینیم . هر زمان درک کنیم که حوادث و اتفاقات زندگی در راستای هدف والای زندگی ست می توانیم جهشی در جهت آگاهی از هدفمان و تحقق بهتر آن برداریم از دیدگاهی بالاتر حوادث یک تحولی شگفت انگیز و ضروری جهت تبدیل شدن و رفتن به یک مرحله بالاتر از زندگی (تبدیل به پروانه ای زیبا) می باشدبرای یک کرم ابریشم خروج از پیله ای که جای امن و آرام او می باشد بسیار ترسناک است دقیقا همانند بسیاری از ما انسان ها اما پاداش این خروج از منطقه امن قابلیت پرواز برای اوست .متعهد گردید که استاد درون خود را بدرستی بشناسید اگر شما تغییر نکنید هیچ چیز تغییر نمی کند به آینده اعتماد کنید.ماموریت گروه ما هم کمک به خودباوری ، تغییر و رشد کسب و کارها در زمینه سلامت و تغذیه و ایجاد بستری مناسب برای تبدیل به پروانه ای زیبا و پرواز می باشد